REALIZACJE > UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA > ROZBUDOWA SZKOŁY W JAROSŁAWIU

Rozbudowa zabytkowego budynku Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu. Inwestycja przewiduje budowę sali gimnastycznej wraz z trzy kondygnacyjnym łącznikiem. 

Projekt zakłada przedłużenie elewacji w linii zabudowy, tworząc fasadę wybiegającą poza obrys budynku łącznika. Taki zabieg stylistyczny pozwala domknąć brakujący kwartał zabudowy oraz wygospodarować dwa tarasy zielone, będące jednocześnie miejscem prac dydaktycznych dla uczniów kierunku architektury krajobrazu. 


inwestor: Powiat Jarosławski

projekt: 2018-2019
realizacja: 2019-2020

autor: mgr inż. arch. Jeremiasz Złotecki