REALIZACJE > UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA > REWITALIZACJA MURÓW OBRONNYCH W ŻORACH

Celem projektu jest przywrócenie wartości funkcjonalno- użytkowych terenów znajdujących się po wewnętrznej oraz zewnętrznej stronie fragmentu średniowiecznych murów obronnych, przy jednoczesnym zachowaniu wartości historycznych danego obszaru. 

Ponad to celem rewitalizacji danego obszaru jest uwydatnienie walorów estetycznych i historycznych zachowanego fragmentu murów obronnych.


inwestor: Gmina Miejska Żory

projekt: 2017
realizacja: w trakcie

autor: mgr inż. arch. Jeremiasz Złotecki