REALIZACJE > UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA > REWITALIZACJA KWK MYSŁOWICE

Projekt koncepcyjny rewitalizacji obszaru po Kopalni Węgla Kamiennego Mysłowice ma przede wszystkim na celu przedstawienie kierunku wyodrębnienia terenów inwestycyjnych oraz stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej.

Projekt rewitalizacji KWK Mysłowice zakłada płynną komunikację z miastem poprzez połączenia drogowe od strony ulic: Bernarda Świerczyny, Bończyka i Katowickiej oraz stworzenie nowego przystanku kolejowego.

Główną ideą urbanistyczną opracowania jest stworzenie osiedla mieszkalnego z atrakcyjną przestrzenią publiczną służącą budowaniu więzi społecznych lokalnych mieszkańców oraz będącą charakterystyczną wizytówką miasta.

Jednym z najważniejszych czynników było zagospodarowanie obiektów oraz pozostałej infrastruktury pokopalnianej. Budynki stanowiące wysoką wartość historyczną zostały przystosowane do pełnienia nowych funkcji m.in. obiektów kulturalnych, edukacyjnych, usługowych czy aktywności sportowej (np. basen). Dzięki temu udało się wokół tych obiektów zaprojektować przestrzeń publiczną sprzyjającą aktywizacji społeczności oraz spędzania wolnego czasu. Przestrzeń przepełnioną charakterem byłej kopalni poprzez symbole i pozostałości będące duchem miejsca.    

Pozostały teren został podzielony na kwartały zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej oraz usługowej. Każdy z budynków posiada przestrzeń półpubliczną połączoną ciągiem pieszym z pozostały kwartałami.    

   


projekt: 2018
realizacja: projekt koncepcyjny

autor: mgr inż. arch. Jeremiasz Złotecki