Wykonujemy wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze. Dysponujemy zespołem projektantów o długoletnim stażu projektowym. Naszymi priorytetami są: terminowość wykonania powierzonych zadań, wysoka jakość dokumentacji i dobra współpraca z inwestorem, prowadzona również na etapie realizacji inwestycji. Realizujemy nawet bardzo złożone projekty z zakresu: architektury przemysłowej, handlu i usług oraz mieszkalnictwa. Nasze działania cechuje odpowiedzialność na wielu płaszczyznach: artystycznej, rozwiązań materiałowych, ekonomicznej oraz inżynierskiej.

Każdy projekt jest opracowywany w technologii BIM na licencjonowanym oprogramowaniu Revit firmy Autodesk

Czym jest BIM.
BIM to koncepcja, która zrewolucjonizowała podejście do projektowania, realizacji inwestycji i zarządzania budynkiem. BIM, czyli modelowanie informacji o budynku (ang. Building Information Modeling) umożliwia ciągły i natychmiastowy dostęp do informacji o projekcie, jego kosztach i harmonogramach. Upraszcza także sam proces projektowy, poprzez możliwość testowania w świecie wirtualnym rozmaitych wariantów i schematów, w celu wybrania optymalnego. Wyniki testów są spójne
i wiarygodne dzięki coraz lepszemu odzwierciedleniu rzeczywistości poprzez jeden cyfrowy model. Może on być wykorzystywany do podejmowania decyzji projektowych, opracowania spójnej dokumentacji budowlanej oraz analiz zyskowności i szacowania kosztów inwestycji, a docelowo także do zarządzania obiektem. Dzięki pracy na jednym modelu, firmy zaangażowane w projektowanie, budowanie i zarządzanie budynkiem mogą znacząco zwiększyć swoją efektywność i zredukować liczbę błędów powstających w całym procesie tworzenia dokumentacji. Cyfrowe dane projektowe w połączeniu z innowacyjną technologią parametrycznego modelowania informacji dają znaczące korzyści w porównaniu z tradycyjnymi metodami projektowania i budowania.

Koncepcja modelowania informacji o budynku BIM pomaga w planowaniu i wizualizacji budynków znacznie bardziej energooszczędnych, zużywających mniej wody
i zapewniających lepszą jakość powietrza. Dzięki temu architekci i konstruktorzy są w stanie sprecyzowć nie tylko architekturę, konstrukcję i rozplanowanie wnętrz,
ale i zachowanie się obiektu w przyszłości. BIM pozwala zebrać informacje z każdej z trzech głównych faz życia budynku, dzięki temu znacznie ułatwia tzw. projektowanie zrównoważone.

Klient i jego czas jest dla nas najważniejszy. Pomagamy oszczędzić czas poświęcony na zaangażowanie przy planowanej i powstającej inwestycji. Możemy występować
w roli inwestora zastępczego jak również i generalnego wykonawcy. Oferujemy usługi kompleksowe, zapewniając fachową pomoc od chwili podjęcia zamiaru o inwestycji do momentu jej zakończenia, na wszystkich jej etapach. PSC Architektura bierze na siebie cały ciężar procesu budowlanego, zapewniając optymalizację kosztów i czasu poparte wieloletnim doświadczeniem. Swoją ofertę kierujemy zarówno dla klienta biznesowego jak również i prywatnego.

Oferujemy usługi doradcze z zakresu inwestycji, prowadzenia procesu budowlanego oraz prawa. Dysponujemy zespołem doświadczonych ekspertów mogących sprostać nawet najbardziej skomplikowanym zagadnieniom. 
Proponujemy pomoc w znalezieniu finansowania dla inwestycji komercyjnej, stworzenie biznesplanu czy analizy opłacalności. Zapewniamy również pełną obsługę prawną, nie tylko z zakresu prawa administracyjnego.