REALIZACJE > MIESZKANIOWE > DOM PRZECIĘT(N)Y

Dom przecięt(n)y powstał dla starszego małżeństwa. Najważniejsze dla inwestorów było to, aby zachować jak najwięcej prywatności i jednocześnie mieć możliwość wypoczynku na świeżym powietrzu. Ze względu na wiek inwestorów istotą było również to, żeby dom nie stwarzał barier i był maksymalnie dostępny. Tutaj oczywistym wydawał się pomysł zaprojektowania domu parterowego, jednak niewielka działka zaczynała stwarzać problem z pierwszymi założeniami projektu czyli prywatnością i wypoczynkiem na ogrodzie. Wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz sąsiedztwo, narzucały nachylenie dachu 30’. Tak zrodził się pomysł sięgnięcia do sprawdzonej koncepcji domu atrialnego. Przeciętną bryłę domu z dachem dwuspadowym rozcięliśmy na dwie części i rozsunęliśmy do granic działki. Dzięki temu uzyskaliśmy miejsce na atrium oraz podział budynku na część dzienną i nocną. W odsuniętych od siebie częściach domu wydzielono strefę dzienną z salonem, jadalnią i kuchnią, oraz strefę nocną z sypialnią. Pomiędzy nimi powstało zasłonięte przed wzrokiem sąsiadów atrium – miejsce odpoczynku domowników oraz przeszklone korytarze tworzące system komunikacyjny wewnątrz budynku.

Przecięcie domu pozwoliło zrealizować wszystkie założenia projektu ale jednocześnie sprawiło, że przeciętna bryła budynku stała się nieprzeciętna i wyjątkowa.    Publikacje:

http://www.bryla.pl/bryla/7,85301,22960565,parterowy-dom-atrialny-wasze-projekty.html


https://nowoczesnastodola.pl/z-polski/dom-przecietny-perscripta-architektura


http://sztuka-architektury.pl/article/10792/dom-z-atrium


projekt: 2017

inwestor: prywatny
realizacja: projekt koncepcyjny

autor: mgr inż. arch. Jeremiasz Złotecki